ACCA fundamentals mərhələsi iki modula ayrılır: Knowledge və Skills. Knowledge modulu (F1-F3) tələbələri maliyyə və idarəetmə uçotunun əsasları ilə tanış edir. Skills modulu (F4-F9) hər bir mühasibin gələcək karyera planlarından asılı olmayaraq mənimsəməsi lazım olan əsas texniki sahələri tam əhatə edən altı fəndən ibarətdir (hüquqşünaslıq, səmərəliliyin idərə edilməsi, vergi qoyma, maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, audit və maliyyə idarəetməsi)

Beynəlxalq Təşkilat olan ACCA artıq dünyanın əksər ölkəsində rəğbət qazanıb və onun imtahanlarını dünyada öndə gedən beynəlxalq şirkətlər tanıyır və işə qəbul zamanı yüksək qiymətləndirir. Universitet oxumaqla yanaşı adıgedən imtahanların verilməsi gələcəkdə karyerada yüksək pillələrə qalxmaqda nərdivan rolunu oynayır.

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants — İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiyasiyası) — maliyyə və audit müəssisələrində, mühasibat sahəsində, banklarda işləmək istəyən professionallar üçün xüsusi diplom verir. Bunun üçün aşağıdakı 14 imtahandan keçmək lazımıdr

ACCA Fundamentals

 • F1 – Accountant in Business — Mühasib və biznes
 • F2 – Management Accounting — İdarəetmə uçotu
 • F3 – Financial Accounting — Maliyyə uçotu
 • F4 – Corporate and Business Law — Korporativ hüquq
 • F5 – Performance Management — Səmərəliliyin idarə edilməsi
 • F6 – Taxation — Vergilər
 • F7 – Financial Reporting — Maliyyə hesabatları
 • F8 – Audit and Assurance — Audit və onu maşaidə edən xidmətlər
 • F9 – Financial Management — Maliyyə menecmenti

ACCA Professional

 • P1 – Professional Accountant — Professional Mühasib
 • P2 – Corporate Reporting — Korporativ Hesabatlar
 • P3 – Business Analysis — Biznesin Təhlili
 • P4 – Advanced Financial Management — Maliyyə menecmenti
 • P5 – Advanced Performance Management — Səmərəliliyin idarə edilməsi
 • P6 – Advanced Taxation — Vergilər
 • P7 – Advanced Audit and Assurance — Audit və onu maşaidə edən xidmətlər

ACCA Professional kitablarını yükləmək üçün bu keçidə daxil ola bilərsiniz

Fundametals mərhələsi iki modula ayrılır: Knowledge və Skills. Knowledge modulu (F1-F3) tələbələri maliyyə və idarəetmə uçotunun əsasları ilə tanış edir. Skills modulu (F4-F9) hər bir mühasibin gələcək karyera planlarından asılı olmayaraq mənimsəməsi lazım olan əsas texniki sahələri tam əhatə edən altı fəndən ibarətdir (hüquqşünaslıq, səmərəliliyin idərə edilməsi, vergi qoyma, maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, audit və maliyyə idarəetməsi)

Professional mərhələsi iki modula bölünür: Essentials (əsas fənlər) (P1-P3) və Options (əlavə, fakültativ fənlər) (P4-P7).

ACCA-nın dünyanın 17 ölkəsində 154 000 üzvü var

ACCA mühasibat kitablarını aşağıda göstərilmiş linklərə klik etməklə yükləyə bilərsiniz.

ACCA fundamentals F3

 

 

ACCA - F3 Financial Accounting - Study Text 2016-2017 (1075 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F4

 

 

ACCA-F4-Corporate-and-Business-Law-Revision-Kit-2016-2017 (291 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F4-1

 

 

ACCA-F4-Corporate-and-Business-Law-Study-Text-2016-2017 (270 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F5-1

 

 

ACCA-F5-Financial-Management-Study-Text-2016-2017 (284 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F5-2

 

 

ACCA-F5-Performance-Management-Revision-Kit-2016-2017 (269 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F6-1

 

 

ACCA-F6-Taxation-FA-2015-Revision-Kit-2016-2017 (232 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F6-2

 

 

ACCA-F6-Taxation-FA-2015-Study-Text-2016-2017 (228 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F7-1

 

 

ACCA-F7-Financial-Reporting-Revision-Kit-2016-2017 (321 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F7-2

 

 

ACCA-F7-Financial-Reporting-Study-Text-2016-2017 (282 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F8-1

 

 

ACCA-F8-Audit-and-Assurance-Revision-Kit-2016-2017 (256 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F8-2

 

 

ACCA-F8-Audit-and-Assurance-Study-Text-2016-2017 (245 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F9-1

 

 

ACCA-F9-Financial-Management-Revision-Kit-2016-2017 (237 downloads)

 

 

ACCA fundamentals F9-2

 

 

ACCA-F9-Financial-Management-Study-Text-2016-2017 (276 downloads)