ACCA Professional mərhələsi iki modula bölünür: Essentials (əsas fənlər) (P1-P3) və Options (əlavə, fakültativ fənlər) (P4-P7). Hər iki modulun intellektual səviyyəsi magistr tələbəsinin səviyyəsinə uyğun nəzərdə tutulmuş şəkildə hazırlanmışdır. Bu mərhələnin tədris proqramı artıq mövcud texniki bacarıqların artırılmasına, peşə bacarıqlarının daha dərindən öyrənilməsinə, habelə yüksək səviyyəli məsləhətçi rolunda çıxış edən mütəxəssislərdən tələb olunan metodika və dəyərlərin əldə edilməsinə yönəlib. Bütün namizədlər Essentials modulunun hər üç fənnini bitirməlidirlər. Options modulu dörd imtahandan ibarətdir. Bu imtahanların məzmunu Fundamentals səviyyəsinin Skills modulundakı ekvivalent imtahanların məzmuna əsaslanır. Namizədlər dörd fakültativ fəndən ikisini seçməlidirlər.

ACCA haqqında məlumat

ACCA 432 min tələbə və 170 ölkədə 154 min üzvü olan dünyanın ən böyük və ən sürətlə inkişaf edən beynəlxalq mühasibat təşkilatıdır. Onun məqsədi dünya üzrə mühasibatlıq, maliyyə və idarəetmə sahəsində uğurlu karyera qurmaq istəyən tələbkar, qabiliyyətli və ambisiyalı insanlar üçün ən yüksək səviyyəli kvalifikasiyalar təklif etməkdir. ACCA ən yüksək professionallıq, etika və  idarəetmə standartlarına nail olmaq və bu standartları təbliğ etmək, həmçinin ictimai marağın artırılması üçün çalışır. ACCA təşkilatının reputasiyası 100 ildən artıq mühasibatlıq və maliyyə sahəsində kvalifikasiyaların təmin edilməsinə əsaslanır. Onun uzun sürən ənənələri müasir düşüncə ilə tamamlanır və əsasən gənc, dinamik üzvlər tərəfindən davam etdirilir.

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants — İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiyasiyası) — maliyyə və audit müəssisələrində, mühasibat sahəsində, banklarda işləmək istəyən professionallar üçün xüsusi diplom verir. Bunun üçün aşağıdakı 14 imtahandan keçmək lazımıdr

ACCA Fundamentals

 1. F1 – Accountant in Business — Mühasib və biznes
 2. F2 – Management Accounting — İdarəetmə uçotu
 3. F3 – Financial Accounting — Maliyyə uçotu
 4. F4 – Corporate and Business Law — Korporativ hüquq
 5. F5 – Performance Management — Səmərəliliyin idarə edilməsi
 6. F6 – Taxation — Vergilər
 7. F7 – Financial Reporting — Maliyyə hesabatları
 8. F8 – Audit and Assurance — Audit və onu maşaidə edən xidmətlər
 9. F9 – Financial Management — Maliyyə menecmenti

ACCA Fundamentals kitablarını yükləmək üçün bu keçidə daxil ola bilərsiniz

 

ACCA Professional

 1. P1 – Professional Accountant — Professional Mühasib
 2. P2 – Corporate Reporting — Korporativ Hesabatlar
 3. P3 – Business Analysis — Biznesin Təhlili
 4. P4 – Advanced Financial Management — Maliyyə menecmenti
 5. P5 – Advanced Performance Management — Səmərəliliyin idarə edilməsi
 6. P6 – Advanced Taxation — Vergilər
 7. P7 – Advanced Audit and Assurance — Audit və onu maşaidə edən xidmətlər

 

ACCA professional kitalarını yükləmək üçün aşağıdakı keçidlərdə klik edin

 

ACCA professional P1-1

 

 

ACCA-P1-Governance-Risk-and-Ethics-Revision-Kit-2016-2017 (342 downloads)

 

 

ACCA professional p1-2

 

 

ACCA-P1-Governance-Risk-and-Ethics-Study-Text-2016-2017 (256 downloads)

 

 

ACCA professional p2-1

 

 

ACCA-P2-Advance-Financial-Reporting-Revision-Kit-2016-2017 (247 downloads)

 

 

ACCA professional p2-2

 

 

ACCA-P2-Advance-Financial-Reporting-Study-Text-2016-2017 (251 downloads)

 

 

ACCA professional p3-1

 

 

ACCA-P3-Business-Analysis-Revision-Kit-2016-2017 (235 downloads)

 

 

ACCA professional p3-2

 

 

ACCA-P3-Business-Analysis-Study-Text-2016-2017 (245 downloads)

 

 

ACCA professional p4-1

 

 

ACCA-P4-Advance-Financial-Management-Study-Text-2016-2017 (211 downloads)

 

 

ACCA professional p4-2

 

 

ACCA-P4-Advanced-Financial-Management-Revision-Kit-2016-2017 (223 downloads)

 

 

ACCA professional p5-1

 

 

ACCA-P5-Advance-Performance-Management-Study-Text-2016-2017 (213 downloads)

 

 

ACCA professional p5-2

 

 

ACCA-P5-Advanced-Performance-Management-Revision-Kit-2016-2017 (222 downloads)

 

 

ACCA professional p-6

 

 

ACCA-P6-Advanced-Taxation-FA-2015-Revision-Kit-2016-2017 (228 downloads)

 

 

ACCA professional p-7-1

 

 

ACCA-P7-Advance-Audit-and-Assurance-Study-Text-2016-2017 (259 downloads)

 

 

ACCA professional p7-2

 

 

ACCA-P7-Advanced-Audit-and-Assurance-Revision-Kit-2016-2017 (228 downloads)