Saldo sizlərə aşağıda qeyd etdiyimiz hüquq xidmətləri-ni təklif edir:

  • Yazılı və şifahi konsultasiya;
  • Müqavilələrin, sazişlərin və digər hüquqi sənədlərin hazırlanması və analizi;
  • Dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər tərəfindən alınan qərarların təhlili;
  • İddiaların, şikayət ərizələrinin və digər hüquqi sənədlərin hazırlanması;
  • Məhkəmədə təmsil edilmə;
  • Hüquqi sənədlərə dəyişikliklərin edilməsi
  • Şirkətlərin qeydiyyatı
  • Fiziki şəxslərin qeydiyyata alınması
  • Müəssisələrin ləğvi

 

hüquq xidmətləri Saldo

Şirkətimizin fəaliyyət istiqamətlərindən biri həm fiziki şəxslərə, həm də hüquqi şəxslərə mülki, vergi və cinayət hüququ sahəsində keyfiyyətli hüquq xidmətlərinin təmin edilməsidir.

Şirkətimizin məqsədi şirkətinizin Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi çərçivəsində yaranmış, profesional hüquqi qiymət tələb edən məsələlərinin həll olunmasıdır.

Biz sizin dövlət orqanları, biznes təşkilatları və vəzifəli şəxslərlə münasibətlərdə sizin maraqlarınızın müdafiə olunması üçün sizin təmsilçiniz qismində çıxış etməyə, həmçinin konsultant qismində xidmət göstərməyə hazırıq.

Müştəridən alınmış onun bütün sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumatları bizim üçün konfidensialdır və açıqlana bilməz.

Hüquq xidmətləri: şirkət qeydiyyatı, müqavilələrin hazırlanması

Həmçinin siz hüquq xidmətləri haqqında aşağıdakı keçidlərə daxil olmaqla da ətraflı məlumat ala bilərsiniz: