Mühasiblər üçün exceldə daha yaxşı cəmləmə metodu.

Sizcə exceldə ən çox işlənən funksiya hansıdır? Bu sözsüz SUM(), yəni cəmləmə funksiyasıdır. Mən təcrübəmdə elə bir excel cədvəli görməmişəm ki, həmin cədvəldə bu funksiyadan istifadə olunmasın. Xüsusi ilə də mühasiblərin istifadə etdiyi ən geniş yayışmış funksiyadır. Lakin sizə bildirmək … Continue reading Mühasiblər üçün exceldə daha yaxşı cəmləmə metodu.