Audit Xidmətləri

Audit Xidmətləri

Audit—əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasının, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasıdır.

Mühasibat Xidmətləri

Mühasibat Xidmətləri

Biz sənədləşmə işlərinin, aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanmasının, vergi ödənilməsinin və ümumiyyətlə vergi orqanları ilə ünsiyyətin sahibkarlardan, biznesmenlərdən nə qədər enerji və vaxt tələb etdiyini gözəl anlayırıq.

Hüquq Xidmətləri

Hüquq Xidmətləri

Şirkətimizin fəaliyyət istiqamətlərindən biri həm fiziki şəxslərə, həm də hüquqi şəxslərə mülki, vergi və cinayət hüququ sahəsində keyfiyyətli hüquq xidmətlərinin təmin edilməsidir.

Saldo MMC haqqında

Saldo MMC haqqında

Saldo MMC şirkəti biznes sahiblərinə keyfiyyətli audit, mühasibat, vergi və hüquq xidmətləri göstərmək üçün yaradılmışdır. Şirkətimizin missiyasını biznesinizin inkişafına dəstək olmaqda, hazırkı bazar şəraitində rəqabətə davamlılığını artırmaqda görürük.

Read more

Xidmətlərin dəyərini online hesabla

Loading...
0AZN
* Required